Na veškeré dotazy Vám radi odpovíme, stačí napsat jakoukoliv otázku na dotaz@quadbike.cz

 

Informace e-shop

Poradíme a obsloužíme Vás

Pondělí - Pátek
9:00 - 17:00 hod.
Nonstop pište
info@quadbike.cz
+420 602 683 148Ochodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.quadbike.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který je Interier s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00, IČ 29043140 (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

INTERIER shop s.r.o.

Koněvova 2660/141

130 00, Praha 3

Telefon +420 602 683 148

Email: info@quadbike.cz

 

Pracovní doba 9-17 hodin

 

1.1. Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti.

 

1.2. Informace o uzavřené smlouvě

 

Vaši objednávku považujeme za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek a sekce Jak nakupovat, uvedené na internetových stránkách obchodu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.hmnabytek.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Závazným potvrzením je obvykle míněno telefonické ověření objednávky prodávajícím (v případě objednávek nižší hodnoty je objednávka považována za potvrzenou odesláním potvrzovacího emailu s kopií objednávky). Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním ve výši 30% ceny objednávky jako uplatní práva na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Tímto není dotčen nárok kupujícího dle občanského zákoníku.

 

Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Žádejte vždy písemně o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

 

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 

* nesmí být použité (např.smotované, a nebo rozmontované se stopami po montáží - díry po šroubcích ap.)

* musí být nepoškozené, (poškrábané, otlučené, díry po šroubech a hřebících)

* musí být kompletní (včetně příslušenství, nejlépe originálního obalu, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporujícím výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Kupující si je vědom, že není možné odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení finančních prostředků, dle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je výroba a dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

 

2. OBJEDNÁVKA

 

Po odeslání objednávky Vám přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, automatické potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte, jestli jste nezadali při registraci špatný email (údaje v registraci můžete měnit po přihlášení kliknutím na Vaše přihlašovací jméno). Jestliže je email v pořádku a potvrzení objednávky Vám přesto nepřišlo, prosím kontaktujte nás na náš email info@quadbike.cz, nebo na telefonu +420 602 683 148. Jakmile bude Vaše zboží nachystáno na dodání, kontaktujeme Vás telefonicky, a dohodneme si místo a termín dodání.

 

Omezení odpovědnosti za obsah v našm e-shopu www.quadbike.cz

 

Náš e-shop se snaží vždy maximálně uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé popisy obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. Společnost Interier shop, s.r.o. ani její zaměstnanci proto neposkytují žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenesou tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací.

 

V případě, že je na našich stránkách výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, společnost Interier shop, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost Interier shop, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost Interier shop, s.r.o. zašle tyto peníze nejpozději do 30ti dnů (dle zákona) zpět na účet kupujícího.

 

2.1. Možnosti platby - zvolíte si "u pokladny":

 

Na dobírku

Vybrané zboží zašleme na Vaši adresu na dobírku.

Přesný termín dodání Vám potvrdíme telefonicky a na email.

Platíte při převzetí zboží.

K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).

 

Platbou předem bankovním převodem

Po odeslání objednávky Vám následující pracovní den zašleme na Vaši emailovou adresu zálohovou fakturu.

Při platbě převodem použijte číslo zálohové faktury jako variabilní symbol.

Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu a přesný termín dodání Vám potvrdíme telefonicky a na email.

K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).

 

Jiné typy platby jako fakturou nebo složenkou jsou domlouvány individuálně podle bonity klientů.

Zboží Vám dopravíme naší dopravou, popřípadě kurýrskou službou nebo poštou na dobírku, na poštovní adresu uvedenou na objednávce.

 

Datum dodání Vám bude avizovaný minimálně den dopředu prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Náš pracovník, nebo kurýr avizuje doručení v den doručení na telefonním čísle uvedené v objednávce. V případě, že Vám den dodání nebude vyhovovat, s kurýrem si dohodnete první, popřípadě druhý náhradní termín doručení. Tato služba je bezplatná. Všechno zboží posílané kurýrskou službou a nebo poštou je pojištěno do výše ceny zboží. Při zasílání zboží do zahraničí je cena dopravy vypočítána individuálně v závislosti od hmotnosti objednaného zboží a od země doručení. Po dohodě je možné si zboží přebrat i osobně.

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ:

 

Dopravné se liší podle hmotnosti zboží.

 

Balík do ruky:

Do 5kg........................................140,- Kč

Do 10kg......................................160,-Kč

Do 16kg......................................195,- Kč

Do 24kg......................................220,- Kč

Do 35kg......................................250,- Kč

Do 50kg.......................................335,- Kč

 

Balík na poštu:

Do 5kg........................................130,- Kč

Do 10kg......................................145,-Kč

Do 16kg......................................170,- Kč

Do 24kg......................................200,- Kč

Do 30kg......................................210,- Kč

 

 

 

Dobírka ..................... + 25,- Kč

 

osobní odběr..................................... zdarma

 

 

Zboží doručujeme prostřednictvím naší dopravy, nebo smluvního partnera přepravní společnosti. Za provedenou se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

 

3.1. Dodací lhůta:

 

Termín pro dodání zboží je  5-20 dnů. Pokud bylo u vámi vybraného zboží uvedeno, že je skladem, budeme ho expedovat do 2 dnů. Pokud jste si objednali více položek, budeme vám zboží expedovat najednou, až bude vše v našem skladu. Přesný den, kdy bude zboží doručeno na Vaši adresu Vám sdělíme na Váš email, popř. telefon, uvedený v objednávce ihned jak bude objednávka vyřízena. Přepravce bude mít k dispozici Vaše telefonní číslo pro případ nezastižení na dané adrese. Nejste-li k zastižení, nechá ve Vaší schránce oznámení o uložení zásilky na regionálním depu. Telefonicky si můžete objednat opětovné doručení na místo a v čase (mezi 9-17 hod.), který si s pracovníky přepravní společnosti domluvíte. Toto druhé doručení je zdarma. Případně si můžete zboží odebrat i na Vašem regionálním depu zásilkové společnosti. V případě, že přepravní společnost v námi avizovaný termín (rozpětí 3 dny) nedodá zboží na Vaši adresu a nenechá ani oznámení o uložení zásilky ve Vaší schránce, neváhejte nás kontaktovat, popř. se informovat přímo na daném depu přepravní společnosti. Termín dodání Vám potvrzujeme v momentě, kdy opustí zásilka pro Vás naši expedici a je tedy pevný!

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

3.2 Upozornění

 

www.quadbike.cz – e-shop s nejširším sortimentem nábytku v ČR si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

Doprava:

Doprava je zajištěna kurýrní službou nebo Českou poštou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Převzetí zásilky:

Ve smluveném termínu Vám bude doručena zásilka přepravní společností.

Při přebírání zásilky se prosím řiďte níže uvedenými zásadami:

Zboží při převzetí důkladně zkontrolujte. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Ještě jednou Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, abyste mohli zboží dlouho užívat a byli s ním spokojeni. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce, toto neplatí pokud Vám zboží přivezeme naší dopravou. Děkujeme za pochopení.

V případě, že je přepravní box viditelně poškozen, sepište s řidičem reklamační protokol. Vyžádejte si telefonní kontakt na depo přepravce odkud k Vám vyšlou technika, který vyhodnotí škodu a sepíše s Vámi zápis o poškození zásilky. O celé situaci nás informujte na info@quadbike.cz.

V případě, že zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, neprodleně nás kontaktujte. Takovou reklamaci samozřejmě přijmeme a vyřídíme v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží).

Při převzetí zásilky si prosím kontrolujte rovněž počet balení a tento počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.

 

4. REKLAMACE

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dva roky, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží. Interier shop, s.r.o. si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech oprávněných případech reklamace. Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

 

zboží bylo reklamováno po záruční době

zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením, např. poškrábáno

zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

www.quadbike.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2015.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky.   Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí kupující se zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

MzY3M